Ny erfarenhetsexpertutbildning i Karis

En ny erfarenhetsexpertutbildning startar i höst i Karis, Raseborg
Föreningen Livsgnistan tillsammans med Psykosociala förbundet utbildar nya
experter

– Vill du fördjupa dig i dina livserfarenheter och lära dig hur du kan dela med dig av dem till nytta för andra?
– Vill du dessutom få en bredare kunskap och förståelse för psykisk ohälsa och fenomen beroende, då är den här en utbildning för dig

Utbildningen pågår från september till april, med start 23.9.2024
Studiedagarna sker i huvudsak fysiskt på plats i Karis, reseersättning kan ansökas om vid behov.
Det handlar om vardagkvällar och några enstaka helgdagar. Vi träffas c. 1 – 2 ggr / månaden.

Under utbildningen lär du dig att bearbeta dina egna erfarenheter och få en distans till dem.
Du får lära dig om användandet av din egen erfarenhetsexpertis som arbetsredskap.
Du lär dig etikens vikt för en erfarenhetsexpert samt hur du tar hand om dig själv, ork i arbete som erfarenhetsexpert.
Du får och ger kamratstöd i din studiegrupp, samt får färdigheter att leda gruppverksamhet.

Erfarenhetsexpert – vad kan du jobba med?
Som erfarenhetsexpert kan du bland annat föreläsa vid många olika tillfällen och för olika målgrupper, du kan fungera som arbetspar med en professionell, tillhöra en arbetsgrupp för utvecklandet av tjänster och service tex inom social- och hälsovården. Du kan också leda kamratstöds- eller samtalsgrupper -en erfarenhetsexpert kan vara stödperson och fungera som kamratstödledare vid Psykosociala förbundets eller andra arrangörers kurser.

Plats och tid: i Karis, Raseborg på Klubbhus Fontana. September 2024 – April 2025.
Studieform: I utbildningen ingår närstudiedagar, distansuppgifter och praktik.
I utbildningen ingår en Psykisk första hjälp kurs 2, som ger ett skilt intyg

Utbildningen ger dig möjlighet att ansöka om att avlägga delexamen: Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare, 20 kp vid läroanstalt Axxell (en avgift ingår som bekostas av studeranden själv)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ammatillinen/5116903/tutkinnonosat/5126303

Erfarenhetsexpertutbildningen är kostnadsfri för deltagarna.
Utbildare: Pamela Kinnunen, Livsgnistan rf och Petra Nummelin, Psykosociala förbundet rf
Ansökningstid: 1.7 – 25.8.2024, intervjuer sista veckan i augusti/ första veckan i september.
Vid frågor kontakta Pamela: ordforande@livsgnistan.fi

Skicka in din ansökan: ordforande@livsgnistan.fi senast 25.8.2024.

Ansökan hittar du här: Erfarenhetsexpertutbildning ansökan 2024

Läs mera om föreningen Livsgnistan rf och erfarenhetsexpertis https://livsgnistan.fi/ samt om Psykosociala förbundet rf https://www.fspc.fi/