Jag – Erfarenhetsexpert

2005/2006 utbildade jag mig till Erfarenhetsexpert
Utbildningen arrangerades av KRAN, Psykosociala förbundet och Kokoa i Helsingfors på G18.
På utbildningen fick jag mycket fina nya erfarenheter och insikter och ett flertal nya goa vänner.
Föreningen Livsgnistan har jag hört till fler år men kanske inte vara så aktiv.

Efter utbildningen hade en del planer på att jobba på nåt sätt efter med mina nya kunskaper, men var nog inte redo då, dock hjälpte utbildningen mig enormt i min egen process att tillfriskna från mitt medberoende.

Jag är även utbildad hjälpskötare (närvårdare) och vårdare för utvecklingsstörda, samt IT-stöd

Och min dröm har varit att på nåt sätt kunna kombinera dessa utbildningar.

Mitt hjärta har alltid även klappat varmt för anhöriga som jag mången gång ansett att varit en ”bortglömd” grupp.

Anhöriga till

  • alkoholister eller andra missbrukare
  • anhöriga till åldringar
  • anhöriga till intellektuellt funktionshindrade

 

Utmattning, depression, burnout, kärt barn har många namn

Jag har även insjuknat i utmattning ( depression ) två gånger i mitt liv av orsaker som flätats samman av att levt med en alkoholist, en jobbig skilsmässa, mobbing som liten, samt arbetsplatsmobbing.

 

Idag vet jag att ” jag är den viktigaste personen i mitt liv ” och att genom att acceptera och inte behöva känna skam, har jag stora möjligheter att tillfriskna, jag har även jobbat i Tolvstegsprogrammet i 12 år.

NU 2021

  • Idag är min livssituation sådan att jag kan och fått möjligheten att förverkliga min mångåriga dröm, att jobba och dra nytta av alla mina utbildningar och erfarenheter jag har, och starta mitt egna företag Anhörig Hjälpen, Omaisten Apu | Facebook

 

Idag har jag byggt upp min självkänsla och mitt självförtroende och har och har haft det stöd som jag behöver för att våga.

Jag har också lärt mig att det är OK att be om hjälp, jag behöver inte kunna allt själv, och jag är inte sämre för det !

 

AnhörighjälpenOmaisapu skall ( Obs, tjänsterna är momsfria i Raseborg och efterhand kommer fler kommuner med, för mina tjänster kan man även söka hushållsavdrag )

  • stöda och hjälpa personer som lever eller har levt med missbrukare med samtal praktiska saker
  • att stöda och hjälpa personer som är utmattade, att söka rätt vård, stödja med samtal och dela min erfarenheter

 

Extra tid av stöd verksamhet och avlastning

  • åt anhöriga till åldringar
  • intellektuellt funktionshindrade och deras anhöriga
  • Hjälpa med ansökningar eller andra blanketter både på papper på webben eller andra data relaterade frågor
  • I samarbete med andra aktörer ordna seminarier eller föreläsningar i ämnen så som medberoende, utmattning, självkänsla, självförtroende, m.m

Att starta ett företag inom den sociala branschen, kräver en del och jag hade ingen kunskap om det, men just genom att be om hjälp och få det vågade jag satsa.

Nu hoppas jag bara på att få kunder, marknadsföring är även nya saker för mig !

Min blogg.

50 + Om känslor och företeelser och lite Rappakalja (gebefarm.blogspot.com)

Följ gärna !

Gun-Britt ”GeBe” Färm