Livsloppet 10.10.

År 2016 och 2017 arrangerade Psykosociala förbundet ett Livslopp på världsdagen för psykisk ohälsa i Jakobstad. I år, 2018 är det vår tur att ordna det i Karis, Raseborg, den 10.10. kl.10.

Den 10 oktober varje år infaller världsdagen för psykisk hälsa, en dag instiftad av WHO som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets motgångar, oberoende handikapp. Vi vill uppmärksamma dagen för att lyfta fram vikten av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Att leva med psykisk ohälsa är väldigt tabubelagt och många ”friska” har svårt att se det som en sjukdom. De insjuknade bär ofta på skam som gör det svårt att leva med sin sjukdom.

Det är ovetskapen och fördomar vi vill hjälpa till att ändra på. Få alla att mera öppet prata om psykisk ohälsa, våga fråga, våga förstå.

Arbetsgruppen som jobbat med evenemanget är Livsgnistan, Klubbhus Fontana, Axxell, Psykosociala förbundet och Kelmu.

Info

Starten för loppet sker vid, Pentyplanen (Sahara) och målet är vid parkourparken. Loppet är 330 m. långt.

Kl. 9:30 börjar vi med en kort uppvärmning. Startskott skjuts kl.10:00 av Raseborgs stadsdirektör.

Vid målet blir det musikuppträdanden och lite smått ät-, och drickbart.

Loppets längd ska göra det möjligt för vem som helst att delta, oberoende fysiska eller psykiska handikapp.

 

Loppet är alltså för alla och ingen anmälan behövs, det är gratis, nyktert och tvåspråkigt.

På kvällen föreläser Jenny Sinisalo kl.16:30 på svenska med rubriken ”Mental träning i vardagen” och kl.17:45 på finska, ”Itsetunto pähkinänkuoressa”. Föreläsningarna hålls på Bio Pallas.

Välkomna att delta!