Föreläsning: Mental träning i vardagen

Onsdagen den 10.10.2018 på Bio Pallas föreläser Jenny Sinisalo kl. 16:30 på Bio Pallas i Karis. Föreläsningen på svenska har rubriken ”Mental träning i vardagen”. Hon föreläser även på finska kl. 17:45 under rubriken, ”Itsetunto pähkinänkuoressa”.

Jenny Sinisalo skriver: ” Vad är mental träning? På samma sätt som en PT (personal trainer) eller en tränare inom idrott jobbar med den fysiska biten, så jobbar jag som mental tränare med den mentala biten. Det är inte bara inom idrotten där den mentala styrkan behöver vara på topp. Många upplever att de inte lever upp till sin fulla potential och behöver hjälp och stöd med att hantera vardagens utmaningar. Målet är att må och fungera bättre i ditt liv. Läs mer »