Camilla Fyrqvist

Jag blev färdig erfarenhetsexpert i december 2020.
Lite senare än planerat, för mitt i utbildningen insjuknade jag i en neurologisk sjukdom som har krävt en lång rehabilitering.
Det mitt liv har lärt mig är att livet konstant förändras. Vi måste acceptera och anpassa oss. Hitta nya lösningar som fungerar i i nya livssituationer.
I mitt liv har jag sett psykisk och somatisk sjukdom ur många perspektiv. Som anhörig och som själv sjuk. Jag har också haft lyckan att få den erfarenheten att människor kan ta sig vidare från de mest traumatiska händelser.
Andra beskriver mig ofta som lugn och annorlunda.
Själv beskriver jag mig nog som en fördomsfri mamma.
Jag vill lyssna utan att döma och förstå människor ur deras perspektiv.

E-post: camilla.fyrqvist@gmail.com

Områden: Raseborg, Västra Nyland,
Språk: Svenska, Finska,
Uppdrag: Stödperson, Grupper, Utvecklingsarbete, Utbildning,
Ämnen: Psykisk ohälsa, Ätstörningar, PTSD, Vårdmetoder, Destruktivt beteende/självmordsförsök, Ekonomiska svårigheter, Skuld/skam, Medberoende, Epilepsi,

Alla experter